242, 243, 244 - Hippie buddhist beads


I bought these colours together and I love wearing them. They look so earthy.
Ik kocht deze kleuren tegelijkertijd en ik vind het fijn om deze armbandjes te dragen. Ze komen zo aards over.


Of course it was hip 100 years ago, but all of a sudden I see these bracelets popping up again. If you store something...
Natuurlijk is het al 100 jaar geleden dat het hip was om zulke armbanden te dragen, maar ik zie ze ineens weer opduiken. Wie bewaart, die heeft wat!


Originally it had Asian letters on it. Never knew what the bracelet was trying to tell me.
Van origine stonden er Chinese tekens op deze armband, maar ik heb nooit geweten wat deze armband me daarmee wilde vertellen.

Labels: , , , , , ,