235, 236 & 237 - Pink ribbon, Sinterklaas and elastic band


I bought this bracelet for Pink Ribbon (breast cancer organisation), it first had a ribbon onto it but it fell off.
Deze eerste armband heb ik in de borstkankermaand gekocht, er zat ook een pink ribbon aan vast, maar die is er af gevallen.


I got this bracelet for Sinterklaas.
Ik kreeg deze armband voor Sinterklaas.


This bracelet is elastic, so it fits everybody, though I must admit it's even tight to my wrist!
Deze armband is elastisch dus hij past iedereen, hoewel ik moet toegeven dat hij zelfs strak om mijn pols zit!

Labels: , , , , , ,