221, 222 & 223 - Skulls, names and French lily


There was a time, in the early nineties when it was OK if you had a skull necklace (or a skull tattoo, or a skull whatever). Why I still have it? For Halloween, Carnaval and other dress up parties. Again, this should be in that box.
Er was eens een tijd, ergens in de begin jaren negentig, toen het OK was als je een doodshoofdketting had (of een doodshoofd tattoo, of een doodshoofd maakt niet uit wat). Waarom ik het nog steeds heb? Voor Halloween, carnaval en andere mogelijke verkleedpartijen. Weer, zou deze ketting eigenlijk in die verkleedkist moeten zitten.


I my, I don't know about you guys but here in The Netherlands it was so cool to have your name on a necklace like this.
Oh jee, ik weet het nog goed: Toen ik in groep 8 zat, moest je ervoor zorgen dat je een naamketting als deze had. Blijkbaar heb ik er geen afstand van kunnen doen. Maar ja, logisch... hoeveel kinderen heten er nu Nancy? (Ik kende er niet één!)


I found this French lily just so nice that I bought it when I was 14 or so.
Deze Franse lelie vond ik gewoon mooi en kocht ik toen ik 14 was ofzo.

Labels: , , , , , ,