200, 201, 202, 203 - Flower, grandmother and Hugo Boss

This necklace is a set together with these earrings. It's made entirely of glass it's a special necklace and I got it from my mother. She bought it together with my father.
Deze ketting is een set samen met deze oorbellen. Het is volledig gemaakt van glas en het is een speciale ketting voor mij want ik kreeg hem van mijn moeder, ze kocht hem nog met mijn vader.

I'm not sure where this white pearly necklace is from, is it my mom's, or is it my grandmother's? Anyway it has white beads and it's quite a short necklace.
Ik ben niet helemaal zeker waar deze ketting vandaan komt, is hij van mijn moeder of van mijn oma geweest? Hoe dan ook heeft het dus witte kralen en het is eigenlijk best een korte ketting.

This fake golden necklace was my grandmother's. I can still see it hanging from her dresser on the side of the mirror. It's a light weight necklace and when I was little I was playing dress up with it. In the end she gave me the necklace before she died.
Deze nep gouden ketting was van mijn oma. Ik zie het nog aan haar kaptafel hangen, aan de zijkant van de spiegel. Het is een licht gewicht ketting en toen ik klein was speelde ik er altijd mee. Uiteindelijk gaf ze mij de ketting voor ze overleed.

A Hugo Boss necklace case. It's one of the necklaces I kept for using during clubbing when I was wearing something boyish. You can throw in your money and 1 key (if it fits) all you need for a night on the town, don't you think?
Een Hugo Boss opbergketting haha. Het is een van de kettingen die ik speciaal bewaarde voor tijdens het stappen en ik iets stoers droeg. Je kan er geld in doen en 1 sleutel (als het past) en dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een avondje weg, toch?

Labels: , , , , , ,