193, 194, 195 - Another Sinterklaas ring, spiral rings and a toe ring!

Another ring that was given to me with Sinterklaas. Again a classmate gave this one to me. This time when I was in high school. It's sweet of them to know that I like rings that much :)
Weer een ring die aan mij is gegeven met Sinterklaas door een klasgenoot. Deze keer was het op het voortgezet onderwijs. Ik vind het wel lief om te weten dat ze altijd zo goed wisten dat ik enorm van ringen houd :)

Back in high school it was very fashionable to wear little rings and bracelets of little spirals. I can not call it differently, because that's in fact what it is.
Weten jullie ook nog dat het behoorlijk hip was om ringen en armbandjes van een soort van spiraaltjes te dragen? Dat waren deze dus.

And my toe ring! What do you think of this one? I haven't used it yet, I am wearing one right now and I don't want too many rings on my toes.
En mijn teenring! Wat vind je van deze? Ik heb hem nog niet gebruikt, want ik draag op dit moment al een teenring en ik wil niet te veel ringen aan mijn tenen.

Labels: , , , , , ,