186, 187 & 188 - Carnaval, my silver yin&yang ring and a gift from long ago


This ring I got from my nephew during Carnaval. He found it and I kept it :) Always comes in use when you're in need of a new outfit for a costume party.
Deze ring heb ik gekregen van mijn neef tijdens carnaval. Hij vond hem en ik hield hem :) Komt altijd van pas bij een outfit voor een verkleedfeestje.


I remember that I bought this one of my savings at the local market. It's a silver ring and I was obsessed with yin and yang. As you can see it split because of the use. I was a small girl still and hung on swings and jungle gyms that's why the ring didn't last. It has been a very important ring for me for a very long time in my life.
Ik kan me herinneren dat ik deze ring mocht kopen van mijn spaargeld. Het is een zilveren ring en ik was geobsedeerd door yin en yang toen. Zoals je kunt zien is de ring gespleten vanwege het overmatig gebruik. Ik was toen een kleine meid en ik hing aan schommels en klimrekken, de ring kon het op een gegeven moment natuurlijk niet meer uithouden. Het is erg lang een belangrijke ring voor mij geweest.


This ring belonged to a friend, back then I considered her my best friend. It's a long story but we're not friends anymore but she once gave me this ring. It was of her mother I think, I don't really know... She wanted to give it to me and now I'm thinking of giving it back to her little sister.
Deze ring was van een vriendin, toen zag ik haar als mijn beste vriendin. Het is een lang verhaal maar we zijn geen vrienden meer, ze gaf me wel ooit deze ring. Ik geloof dat het van haar moeder is geweest, ik weet het eerlijk gezegd niet zeker... Ze wilde hem graag aan mij geven en nu wil ik deze ring weer teruggeven, maar dan aan haar kleine zusje.

Labels: , , , , , ,