182, 183 & 184

I got this ring for Christmas, it came together with a necklace.
Deze ring kreeg ik voor Kerstmis, hij hoort bij een ketting.

This ring is looking bad already. You know when the fake silver or gold comes off and simply looks black and your fingers are turning black too? That's what's happening to this one.
Deze ring ziet er al slecht uit. Je weet wel, als nep zilver of goud er langzaam vanaf gaat en het er gewoon zwart uit begint te zien en je vingers ook donker meekleuren? Dat is er dus al met deze gebeurd.

Ah remember those? The rings that would colour with your mood. Mine was always the same colour because I have very very cold hands.
Ah kan je je deze nog herinneren? Deze ringen zouden meekleuren met hoe je je voelde. De mijne had echter altijd dezelfde kleur omdat ik altijd enorm koude handen heb.

Labels: , , , , , ,