179, 180 & 181 - High school rings

A little later than expected...
Een beetje later dan verwacht...


This ring I bought at Hema. It looks like many rings in one, but it's simply 1 ring.
Deze ring kocht ik bij de Hema. Het lijkt alsof het veel ringen zijn, maar eigenlijk is het er maar een.


This ring I bought when I was in high school! My goodness, such a long time ago. As you can see, it can fit anybody because you can change the size.
Deze ring kocht ik toen ik op de middelbare school zat! Mijn hemel, wat een tijd geleden. Zoals je kan zien, past hij iedereen want je kan de ringmaat veranderen.


This holographic peace ring I like very much. Probably because I'm a hippie deep inside.
Deze holografische vredestekenring vind ik erg leuk. Waarschijnlijk omdat ik ergens diep van binnen een hippie ben.

Labels: , , , , , ,