172, 173, 174 & 175 - Odd rings

These rings all have their own story of course. The first I got when I studied drama, when we graduated one teacher all gave us a ring to choose from. I got this one. No particular reason, this was just the one closest to me.

Deze ringen hebben natuurlijk allemaal hun eigen verhaal. De eerste kreeg ik toen ik theater studeerde, toen we klaar waren met school gaf een lerares ons de keuze uit de ringen. Ik koos deze. Niet met een heel speciale reden, het was meer omdat deze het dichtst bij mij lag.


This ring I have bought in a nice village where we used to go to on vacation. I miss it when I think of it... They had this kind of hippie store but they also had this kind of rings as well. Weird, but with a nice side effect. I still like this one.


Deze ring kocht ik in het dorp waar we altijd heen gingen op vakantie. Ik mis het als ik er aan denk... Anyway, ze hadden er een soort hippie winkel maar waar ze dan ook weer dit soort ringen verkocht. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Ik vind deze ring nog steeds gaaf.


This is a ring that my nephew brought home during carnaval. I actually still use it for carnaval, so I am wondering now why on earth it sits in my 'jewelry' box when it's supposed to be in our theater kit box.

Deze ring heeft mijn neef mee naar huis genomen tijdens carnaval. Ik gebruik hem er eigenlijk nog steeds voor, daarom vraag ik me nu ook af waarom hij tussen mijn gewone ringen ligt en niet in mijn verkleedkist.


I am sorry if I am now offending someone but I don't remember how I got this ring.

Het spijt me als ik nu iemand voor het hoofd stoot, maar ik kan me niet herinneren hoe ik aan deze ring kom.Labels: , , , , , ,