155 - Even smaller pins

These are even smaller pins than these golden ones. Very subtle.

****

Dit zijn zelfs nog kleinere knopjes dan deze gouden. Erg subtiel.

Labels: , , , , , ,