Sleep deprived, me?

Sleeping Beauty by Clara M. Burd
I read on the blog of Joanna Goddard that we are chronically sleep deprived and we in a way celebrate choosing work over sleeping. Which is a weird thing I think, but I have noticed I am one who does the same (not the celebrating part though). That blogpost inspired me to talk about sleep deprivation.

My sleeping rhythm

At the moment I am typing this at 12:30 in the morning. I have just checked my email from work and I wanted to read some blogs. Tomorrow morning the alarm clock is set for 6:30 and I know I will get out of bed for my boyfriend needs to leave for work and I am going to help him (something to do with being ill and making him breakfast just to start his day better). I know that when I'm finally up, I will not lay down for a nap. Something I used to do, but since I don't live at home anymore simply can't do anymore. My other self is telling me what to do that day, there are chores to do, to make my house look better. To make it smell nice, to make it shine and especially to let it get organized (that last one needs to be done). I also know that I can keep up with this rythm for quite a long time until one day I will fall down exhausted - usually at my mom's place, that's so nice for her NOT - and not to get up anymore that day. My boyfriend is a bit the same.

To do lists

And I clearly don't learn from it. Not only is there always something to do for work, you have always something to do for yourself as well. Like organizing photo albums. Or doing laundry and ironing because it will look so nice tomorrow when everything is cleaned up. There will always be chores screaming for your attention. And because of that screaming you can't read a book quietly or go to bed early. Or can you?
Gretchen Rubin wrote in her The Happiness Project that she choose to go to bed early. Simply by listening to her body. Sometimes she was so exhausted she would go to bed earlier, but jump out of bed the next day totally energized. Instead of staying up late to watch a movie together - where she would almost fall asleep - she now decided to go to bed early and she turned out to be a better mother and wife for her family because of that decision. This sounds so interesting. She decided to take a specific time to go to bed in order to get enough sleep. From the book No Impact Man the family benefits too from going to bed early - they have more fun and more energy during the day because of it.

I don't get my 8 hours of sleep though I have tried to change the time I'm going to bed. These days I will go to bed earlier than before. Now I usually get around 7 hours of sleep, well to be honest, sometimes. Still I will feel tired a lot because I have the feeling I am not a nice girlfriend for going to bed early or that I haven't done enough around the house and I compensate this by staying up late on which I wake up more exhausted the next day.

So the big question is: Would you go to bed earlier? At what time you usually go to sleep? And do you get 8 hours of sleep?

****

Slaaptekort, ik?

Ik las op het blog van Joanna Goddard dat wij eigenlijk chronisch slaaptekort hebben en dat wij dat vaak toejuichen dat mensen kiezen voor werk in plaats van slapen. En dat is erg vreemd vind ik, maar ik merk dat ik er zelf net zo hard aan meewerk. Haar blogpost inspireerde mij om te schrijven over slaaptekort.

Mijn slaapritme

Op het moment dat ik dit zit te typen is het half 1 's nachts. Ik heb net nog even de mail van mijn werk gecheckt en nu wilde ik nog wat blogs lezen. Morgenochtend gaat de wekker om half 7 en ik weet dat ik er dan uit ga omdat mijn vriend naar zijn werk moet en ik hem help (iets te doen met ziek zijn en ontbijtje voor hem maken zodat zijn dag leuker begint dan anders). Ik weet ook dat als ik eenmaal wakker ben, ik erna niet meer in bed ga liggen om een dutje te doen. Iets wat ik vroeger altijd wel deed, maar sinds ik het huis uit ben gegaan nooit meer kan doen. Mijn andere ik zegt namelijk tegen mij dat ik taken te doen heb, om mijn huis er goed uit te laten zien. Om mijn huis lekker te laten ruiken, blinken en vooral opgeruimd te laten zijn (wat overigens bij dat laatste weer hard nodig is). En ik weet ook dat ik dit ritme een hele tijd zal uithouden tot ik op een dag doodmoe neerval - meestal bij mijn moeder thuis, erg gezellig NOT - en de hele dag lig te luieren en te lammen. Mijn vriend is even erg.

To do lijstjes

En ik leer er duidelijk niet van. Niet alleen heb je altijd wat te doen voor je werk, je hebt ook altijd wat te doen voor jezelf. Zoals die foto's nog inplakken die je al jaren wilde inplakken. Of de was nog even strijken, want dan is het morgen zo fijn opgeruimd. Er blijven altijd wel klusjes liggen die om je aandacht schreeuwen waardoor je bijvoorbeeld niet rustig kunt lezen of eens lekker vroeg naar bed wilt gaan. Of wel?
Gretchen Rubin schreef in haar boek Het Geluksproject dat zij er juist voor koos om vroeger naar bed toe te gaan. Door naar haar lichaam te luisteren, want ze had die uren nodig. Soms zou ze erg moe zijn waardoor ze vroeger naar bed ging en de dag erna sprong ze energieker haar bed uit. In plaats van 's avonds langer op te blijven en gezellig een film te kijken - waarbij ze bijna in slaap viel - ging ze nu vroeger naar bed en bleek ze een betere moeder en vrouw te zijn voor haar gezin. Dat klinkt mij heel interessant in de oren. Zij besloot gewoon een vaste tijd in te stellen waarbij ze genoeg slaap zou krijgen en daar had uiteindelijk iedereen voordeel van. Ook uit het boek No Impact Man blijkt hoeveel extra energie het gezin krijgt als ze vroeg naar bed gaan en hoeveel meer levensvreugde en energie ze er juist voor terug krijgen.

Ik krijg niet 8 uur slaap hoewel ik de uren dat ik naar bed ga geprobeerd heb te verplaatsen. Ik ga tegenwoordig vroeger naar bed toe dan ik voorheen deed. Inmiddels kan ik wel zeggen dat ik vaak rond de 7 uur slaap krijg. Nou ja, soms. Toch voel ik mijzelf vaak nog moe, temeer omdat ik nog steeds het gevoel heb dat ik óf niet gezellig ben óf te weinig in huis heb gedaan en dat compenseer in de avonduren waardoor ik alleen nog maar meer moe wakker word de volgende dag.

Dus, de hamvraag is nu: Zou jij ook vroeger naar bed gaan? Hoe laat ga jij doorgaans naar bed toe? Haal jij je 8 uur slaap?

Labels: , , ,