I did it! & A new 365 days project

I did it!

I finally ended my 365 project. I wrote down 365 things that make me happy. I'm so glad that I this project is finally done. I started my project before my father died (I had scheduled some) and afterwards I needed this project to remind me after his death what makes me happy. And sometimes it was really hard for me. But I have always tried again and again and I decided to make this project a whole 365 days. Even how hard it sometimes was or how much time had passed. And I did it!

New 365 project

Upcoming year I will post a picture of my shoes every day. Not that I have 365 shoes, thank heaven! But as I told in early blogposts, I do have a lot of shoes. And when I came back from Paris and thought more and more of doing the Free Fashion Challenge, I started to archive and photograph my shoes.
I am now officially a half year through the Free Fashion Challenge and it actually went very well with ups and downs and for my awareness I wanted to show you my enormous collection of shoes and accessories.
I don't want you to pity me, I don't want to brag, but a confession starts to be a confession when you're willing to give a sneak peek inside your wardrobe. Which I wil do by showing you my shoes. I hope this makes me more aware of everything I have got and what I spent and collected throughout the years. Do I have problems of letting go? Am I a shopoholic? The first is quite obvious and is a part of my gene pool. The last one I'm not sure about, because the last couple of year I didn't have problems in NOT buying stuff. In the year 2013 I haven't bought much. I am quite proud of how these 6 months went and I am looking forward to the next 6 months!

Will you guys help me a little bit?

****

I did it!

Ik heb mijn 365 dagen project weten af te ronden. Ik heb 365 dingen opgeschreven die me gelukkig maken. Ik ben zo blij dat ik na zo'n tijd dit heb weten af te ronden. Doorzetten heeft altijd nut. En ik ben enorm blij dat ik mijn geluksproject heb weten af te ronden. Ik begon mijn project voordat mijn vader overleed (ik had al wat berichten ingepland) en vervolgens had ik het project nodig na zijn overlijden om mijzelf te focussen op de dingen die me echt gelukkig maakten. En dat was soms erg moeilijk. Maar ik heb me altijd weten te hervatten en ik besloot dat ik dit project echt zou afmaken. Hoe moeilijk ik het ook heb gehad, hoeveel tijd er ook tussen zat soms. En het is gelukt!


Nieuw 365 project

Aankomend jaar zal ik elke dag een foto plaatsen van mijn schoenen. Niet dat ik 365 paar schoenen heb, gelukkig niet! Maar zoals ik al vertelde in eerdere blogposts, heb ik heel veel paar schoenen. En toen ik terug kwam van Parijs en steeds meer bedacht dat ik mogelijk wel de Free Fashion Challenge wilde gaan doen, ging ik mijn schoenen alvast inventariseren en fotograferen.
Ik ben nu een half jaar officieel bezig met de Free Fashion Challenge en het gaat goed met ups en downs en ik wilde voor mijn bewustwording jullie mijn afgrijselijk grote collectie schoenen en andere accessoires laten zien.
Ik ben niet zielig, ik wil niet opscheppen, maar een confession is pas een confession als je echt in je kast laat kijken. En dat doe ik onder andere door mijn schoenen aan jullie te laten zien. Zodat ik zelf bewust word van wat ik allemaal heb en wat ik allemaal heb uitgegeven en vergaard door de jaren heen. Kan ik niet loslaten? Ben ik een shopaholic? Het eerste is duidelijk en zit helaas een beetje in de genen. Het laatste ben ik niet helemaal over uit, want ik heb er de afgelopen jaren weinig moeite mee om spullen NIET te kopen. Ik heb in het jaar 2013 sowieso weinig gekocht. Ik ben best trots hoe het het afgelopen halfjaar ging en ik kijk uit naar de komende zes maanden!

Helpen jullie mij een beetje?

Labels: , , , , , , , ,