Free Fashion Challenge Buddy

I got an email from Free Fashion Challenge, that I should get a buddy. Someone who can support me in my attempt of not buying any garments, shoes or accessories for a whole year. Some find it weird what I'm doing. Some don't know about what I'm doing but are interested. Some want to have a discussion about it. But who of them can really support me, be a buddy? I am the only one of my friends who thinks about the environment this way, who wants to challenge myself and my wardrobe. I am someone who wants to know the story about clothing and other products and who is trying to activily find answers. Which is fine, that I am the only one at this point who's doing that, I like talking about it. And I shouldn't forget that I have not always thought about the environment and the world like that. It's not like I know how I should live my life now, judge others or that I totally live eco-friendly. Not at all! Let that be clear. I try to change.

So, my buddy. Who had to be my buddy? Who could be my buddy? I thought it was tough. Until I got a reaction on my blog from my friend and then I knew: She supports me entirely and find my crusade good and inspiring. Dear Ä, will you be my buddy?
At a babyshower I spoke to my ladies of ballet about how many garments I have. I said I had 473 garments. Then my sister in law said: "Wait a minute, you're trying to talk it down. That number was much higher!" And she was right, I have 743 garments... I was wrong and I remember that I thought: It can not be more than 700? Because that's ridiculous! And I thought: Wow, how good that she remembers and isn't afraid to confront me and put me back in my place. Which I don't mind when it's about this challenge. So dear S. do you want to be my buddy?

With two of these buddies, who kinda are my buddies already without me even asking it, I will get through this year. Thanks ladies.


****

Ik kreeg een mail binnen van de Free Fashion Challenge, dat ik een buddy moest zoeken. Iemand die mij kan steunen in mijn poging om zonder mode dit jaar door te komen. Sommigen vinden het maar raar wat ik doe. Sommigen weten er nog niet van en zijn geïnteresseerd. Sommigen gaan de discussie aan. En wie van al die mensen kan mij werkelijk steunen? Ik ben bijna de enige in mijn omgeving die er zo over denkt en graag een challenge wil aangaan om mijzelf uit te dagen en mijn kledingkast uit te dagen. Ik denk dat ik daarnaast van mijn vrienden een van de weinigen ben die het verhaal achter kleding en andere producten wil weten en zich daar ook actief in verdiept. Wat niet uitmaakt, want het is leuk om erover te vertellen en met elkaar van gedachten te wisselen! Ik moet namelijk niet vergeten dat ik ook niet altijd zo over het milieu en de wereld dacht. Het is nu eenmaal niet zo dat ik nu weet hoe ik zou moeten leven, anderen daarin veroordeel en dat ik überhaupt helemaal eco-living ben. Nee, verre van! Laat dat duidelijk zijn. Ik probéér te veranderen.

Goed, mijn buddy dus. Wie moest dat zijn? Moeilijk, moeilijk dacht ik. Tot ik een reactie op mijn blog kreeg en een brief ontving van een vriendin toen wist ik: Die staat helemaal achter mij en vindt mijn crusade enorm knap en inspirerend. Lieve Ä, wil jij mijn buddy zijn?
Op een babyshower sprak ik met mijn ladies van ballet over hoeveel kledingstukken ik had. Ik zei dat ik 473 kledingstukken had. Toen zei mijn schoonzus: "Wacht eens even, je zit het af te zwakken hoor. Het aantal lag veel hoger!" En ze had gelijk, ik heb 743 kledingstukken.... ik had me vergist in het aantal en ik weet nog dat ik dacht: Het kan toch niet meer dan 700 stuks zijn? Want dat is écht belachelijk! En ik dacht ook: Wauw, wat fijn dat zij het nog zo goed weet en mij weer terug op mijn plekje zet. En dat vind ik ook helemaal niet erg als het gaat om deze challenge. Dus lieve S. wil jij mijn buddy zijn?

Met twee van deze buddies, die het volgens mij al een beetje zijn zonder dat ik het officieel gevraagd heb, kom ik dit jaar wel door. Thanks ladies.

Labels: , , , ,