Ambition

Ambition is a nice word. Everyone interprets it differently, because the word ambition has a different meaning for everyone. My ambition is not to be a yuppy; I connect my word to these people I feel not connected with. Ambition is in my eyes: try to make your mark on something. Make it your own. To want to be the best in your area whatever that area is. If you are a mechanic you can also have the ambition to be the best in the area and that people therefore come to you. Or you could have ambition in your hobby: making the best homemade cards, preferably two a week.
Or the ambition to not stay at a job that doens't fit you and for example get the best out of me for my blog. To renew and improve myself.
That's ambition in my eyes.

What is your ambition?

****

Ambitie is een mooi woord. Iedereen interpreteert het anders, want het woord ambitie heeft voor iedereen een andere betekenis. Mijn ambitie is om geen yup te zijn, mijn woord koppel ik dus aan deze mensen waar ik verre van verbinding mee voel. Ambitie is in mijn ogen: proberen je stempel ergens op te drukken. Je iets eigen maken. De beste in jouw gebied willen zijn, welk gebied dat ook is. Als je monteur bent kan je ook ambitie hebben om de beste in de omgeving te worden en dat ze dus naar jou toekomen. Of ambitie in je hobby: de mooiste zelfgemaakte kaartjes maken, het liefst twee per week.
Of de ambitie hebben om niet langer in een baan te blijven hangen die niet bij je past en bijvoorbeeld het beste in mijzelf naar boven halen met mijn blog. Mijzelf blijven aanscherpen, vernieuwen en verbeteren.
Dat is ambitie in mijn ogen.

Wat is jouw ambitie?

Labels: , , ,