Contract

My next assignment for Free Fashion Challenge was to write down why I will not buy any clothing for a year. I got asked this question several times and I have a very idealistic answer to this question.

I don't want to buy any new clothes for a year because I want to start on my own of making the world a little bit better. I have made an inventory of my wardrobe and I have more than enough clothes to get me through the year. The way of consuming that we have done for quite some time, doesn't fit with how I see the world or how I want to be. I want to change and with it to change the world a little. I know it sounds very hippie-happy but I find it important to pass on our planet, without giving enourmous problems (that we caused) to the coming generations. These problems are for instance our consuming pattern (good, better, best; buyig more stuff and throw out old stuff when it doesn't fit our perfect picture anymore) and with that I mean how we basically (ab)use our environment. Buying clothes is a significant part of this, sowhy not tackle this part? On top of that it saves me money and since we always long for a reward or a change we can see for ourselves, which is in this case.

This is my contract:

I, Nancy, promise not buy, make or get any clothes, shoes or accessories for a year* because I dont want to be a burden to the world and the environment. For a year I will not put any pressure on this chain and revalue my own wardrobe. In this year I hope to be able to:
  1. say goodbye to some of my clothes
  2. to be more creative with my wardrobe
  3. to surprise myself with my wardrobe (and combinations)
  4. to repair clothes, shoes or accessories.

How does my contract sound to you? Have you read the little printing?

****

Mijn volgende opdracht voor Free Fashion Challenge was om op te schrijven waarom ik een jaar lang geen kleding meer zou gaan kopen. Ik heb de vraag ook wat vaker gekregen en heb hier ook een heel idealistisch antwoord op.
Ik wil een jaar lang geen kleding kopen omdat ik zelf wil beginnen met de wereld een stukje beter te maken. Ik heb een inventarisatie gemaakt van mijn kleding en ik heb ruim voldoende kledingstukken om een jaar mee door te komen. Het overconsumeren dat we geruime tijd hebben gedaan met zijn allen, past niet bij mijn visie op de wereld en hoe ik wil zijn. Dat overconsumeren staat mij niet aan. Ik wil veranderen en ik wil met mijn verandering de wereld een beetje veranderen. Het klinkt heel hippie-achtig maar ik vind het belangrijk dat we onze planeet later kunnen doorgeven. Zonder de volgende generaties in ellende te storten die wij veroorzaakt hebben. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld ons overconsumptie patroon (goed, beter, best; steeds meer spullen kopen en oude spullen sneller weggooien als het niet meer voldoet aan het perfecte plaatje) en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld ook hoe we in het algemeen met het milieu omgaan. Kleding kopen is daar ook een onderdeel van en waarom zal ik niet dat onderdeel aanpakken? Bovendien bespaart het me geld om een jaar lang niks te kopen en dat is altijd een goed excuus, want het wordt pas leuk als we er zelf ook iets mee opschieten en deze verandering ook echt kunnen zien. Dat is in dit geval ook zo.

Hier is mijn contract:

Ik, Nancy, beloof dat ik een jaar lang geen kleding, schoenen of accessoires koop, zal maken of zal krijgen* omdat ik de wereld en het milieu niet langer tot last wil zijn. Een jaar lang zal ik daardoor minder druk op deze keten leggen en mijn eigen kledingkast herwaarderen.
Ik hoop in dit jaar:
  1. meer afscheid van kledingstukken te durven nemen
  2. dat ik creatiever omga met mijn kledingkast
  3. mijzelf verras met mijn kleding en combinaties
  4. kapotte kleding, schoenen of accessoires laat repareren.
Wat vind jij van mijn contract? Heb je de kleine lettertjes gelezen?

Image


* This does not include my weddingdress or any extra accessories for this special day (i.e. a veil or wedding shoes). Of course I will not use any of these before my weddingday and I will look for good possibilities or alternatives.
Dit is exclusief mijn trouwjurk of enige extra accessoires voor deze speciale dag (bijvoorbeeld een sluier of trouwschoenen). Natuurlijk zal ik deze niet voor mijn trouwdag gebruiken en op zoek gaan naar goede mogelijkheden of alternatieven.

Labels: , , , , , , ,