Meditating in my work space

"What should I imagine it to be?" asks a friend about meditating. I see that it seems rather a spiritual affair, surrounded by mysticism is what it seems to be. But it's nothing more than plugging in to yourself. After a few minutes on my pillow and a focus on my breathing I can see more clear. This means that I have allowed myself to slow down and concentrate on my own being. You can leave the bustle of the day behind you after a session, or you start your day super sharp. You can judge quieter, you are not tensed and can separate major and minor issues from each other. I experience the day much more than some days I have had in which I couldn't remember at the end of the day when I got home where the hours had gone.

And how does a meditating moment look like? Well not with an angelic smile on my face or something. But very simple: In my full work / guest / closet room I put my nice, pink meditation cushion down on the floor. I have my cell phone with me, which I lay beside me when I sit down on my pillow with crossed legs. Before I start my session I decide how long I want to meditate. This length I put down in to the super handy app Insight Timer. And then I lengthen my back, relax my shoulders and sometimes I start with a bow (learned on my retreat). Then I concentrate for minutes on my breathing. In my head I have these silent conversations with myself which I sometimes can let go, but sometimes I can't. One time better than the other. But finally after hearing the chime I get fresher off of my pillow than when I got on it.

Is meditating something for you? If you want to learn, I recommend you to sign up to a course, or teaching center.

*********************************

"Hoe moet ik dat nu voor me zien dan?" vraagt een vriendin over het mediteren. Ik zie in dat het nogal een spirituele aangelegenheid lijkt, met een hoop zweverig gedoe er omheen. Omgeven van mystiek lijkt het mediteren. Terwijl het niets anders is als even inpluggen bij jezelf. Na enkele minuten op mijn kussen en concentratie op mijn ademhaling zie ik alles weer scherp. Dit betekent namelijk dat ik mezelf heb toegestaan om even gas terug te nemen en op mijzelf te concentreren. De drukte van de dag kan je na een sessie achter je laten, of je begint aan je werkdag superscherp. Je kan rustiger oordelen, je bent niet opgefokt en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Ik ervaar de dag veel meer dan dat ik aan het einde van de dag puf, niet meer weet hoe ik thuis ben gekomen en me afvraag waar de uren toch gebleven zijn.
En hoe zo'n moment er nu uitziet? Nou niet met zo'n engelachtige glimlach op mijn gezicht of zoiets. Maar heel simpel: In mijn overvolle werk/logeer/inloopkast-kamer leg ik min fijne, roze meditatiekussen neer. Ik heb mijn mobiele telefoon bij me welke ik naast mij leg als ik met gekruiste benen op mijn kussen ben gaan zitten. Voor mijn sessie bepaal ik hoe lang ik wil mediteren. Deze tijd geef ik aan in de superhandige app Insight Timer. En dan recht ik mijn rug, ontspan mijn schouders, blaas uit en soms begin ik met een buiging (geleerd op mijn retraite). Om vervolgens minuten op mijn ademhaling te concentreren. In mijn hoofd komen er nog allerlei onderwerpen voorbij die ik de ene keer beter kan laten varen dan de andere keer. Maar uiteindelijk na het horen van de gong stap ik frisser van mijn kussen af.


Is mediteren ook iets voor jou? Als je het wilt leren, raad ik aan om je aan te melden bij een cursus, centrum of les.


Source

Labels: ,