Organizing the house

Ever since I came back from Paris I have been acting like the perfect housewife. I am not at all a perfect housewife and I must admit facing this fact. Because ever I came back, I am busy organizing the house. I have a small house, which makes me happy right now I can't imagine me livig in a villa full of junk... but the little house has been collecting stuff the last 5 years. To be specific: I have been collecting.
I have got old Phone bills, sometimes not even opened yet, dated of the year 2005. Or administration that could have been tossed out long ago, like year bills of water of 2011. Painful, I know, but it was really necessary to start organizing before I would end up like some kind of hoarder you see on TV. (Though I think it's impossible for me to become such a person) And so I have been looking at papers, tossing out crap and recreating and reorganizing every single day. A Dutch performer Lenette van Dongen told in her show 'Nike': "Man, does a person need a lot of junk to be able to live/be."
When I started I was really enthusiastic of my battle against unneeded stuff - I mean it was cluttered: Almost 5 years long living in a house, working almost 50 hours a week... I was happy when I had cleaned everything. So now is the time to have an organized house as well, with the old Barbies in the attic and a good house supply in the basement. I come from a family that gives everything you have once made or owned to you when you leave the house: "And this is yours as well." Thanks... Come to think about it I need to check out one cabinet at my mom's house as well. LATER, first I need to deal with the stuff in my home now.
And like I said: I started courageous and ethusiastic with my mission but then... I got a lack of interest in it and I found I still was organizing but not as fast anymore. But I am going to stick with it and finish. One day my closet will be color organized, all unnecessary stuff is out of the house and everything will be spacious, just like those mad pictures you see on Pinterest. That's my ideal, who's isn't? And then I need to keep it that way, because here comes the surprise: I don't live alone. And it takes two to tango.

How do you working girls keep your 
home organized?

*********************************

Sinds ik terug ben uit Parijs heb ik me gedragen als de ideale, perfect housewife. Ik ben niets wat lijkt op een perfecte huisvrouw en dus valt het me nogal zwaar om dit feit onder ogen te komen. Want al sinds ik terug ben, ben ik bezig om het hele huis te organiseren. Ik heb een klein huisje, wat me nu gelukkig maakt want stel je voor dat ik een landhuis vol met troep zou hebben... maar het kleine huisje heeft al bijna 5 jaar enorm veel spullen vergaard. Of eigenlijk: Ik.
Zo heb ik oude telefoonrekeningen, soms niet eens open gemaakt, vanaf 2005 liggen. Of administratie dat allang weggegooid kon worden, zoals de jaarafrekening van het water van 2011. Schrijnend, ik weet het, maar het was dus verschrikkelijk hard nodig wilde ik niet worden als zo'n 'Mijn Leven in Puin'-type. (Hoewel me dat echt onmogelijk lijkt bij mij) En dus ben ik dag-in-dag-uit bezig met elk papiertje in huis door te nemen, rommeltjes weg te gooien en te herscheppen en organiseren. Cabaretière Lenette van Dongen zei het al eens in haar voorstelling 'Nike': "Man, wat heeft een mens veel zooi nodig om te kunnen bestaan."
In het begin begon ik heel dapper aan mijn strijd tegen de onnodige rotzooi - bijna 5 jaar lang in een huis wonen, ongeveer 50 uur in de week werken... ik was blij dat ik het schoon kreeg. Nu is het dan eindelijk zo ver dat ik ook een georganiseerd huishouden heb, met de oude Barbies op zolder en een goede voorraad in de kelder. Ik kom nog uit zo'n gezin waarbij je al je oude spullen met het huis uit gaan direct meekrijgt: "Alsjeblieft, dit is ook nog van jou!" Bedankt.... En dan te weten dat ik nog één hele kast moet uitmesten bij mijn moeder thuis. LATER, nu eerst mijn eigen woonruimte.
En zoals ik zei: Ik begon zo dapper en vol goede moed aan mijn missie. Ik zou het wel even netjes krijgen. En toen.... Zoals dat vaak bij mij gaat verslapt mijn interesse en merk ik dat ik elke dag nog opruim en organiseer, maar op lagere snelheid. Ik krijg het af, dat weet ik zeker en dan kan ik eindelijk weer rustig ademhalen. Dan heb ik een kledingkast gesorteerd op kleur, is alle overbodige troep het huis uit en ligt er geen streepje meer dwars, zoals in een 101 Woonmagazine... Dat is mijn ideaal, maar bij wie niet? Ik word doodgegooid met allerlei opgeruimde woonkamer-foto's op Pinterest... En dan moet ik het nog zo houden, want hier komt de verrassing: ik woon niet alleen. And it takes two to tango.

Hoe houden jullie werkende vrouwen alles netjes op orde?

Picture 1
Picture 2

Labels: , , , , , , , , ,