Koninginnedag - From a Queen to a King

Queensday has been celebrated, as far as I can remember, in different ways everywhere. When I was little we used to go on a holiday but still I can remember those times we did celebrate and I embellished my little bike to ride in a parade and to play old Dutch games. After we would let up helium balloons and wished the balloon would fly ALL THE WAY to England.
Once you get older you want to make this day extra special with a little party, so I have been celebrating Queensnight in The Hague, Utrecht, Amsterdam and Queensday in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Breda, Roosendaal and this year in Maastricht. Whatever way it will be celebrated, normally Queensday is about two things: selling your old stuff and drinking alcohol.
Both activities are fine by me and I like to walk from stage A to stage B to hear some of the music as well. But this year there was the abdication of Queen Beatrix (since yesterday 10:30 princess Beatrix) and the inauguration of King Willem-Alexander. And there's the difference with past years.

Though Queensday is celebrated in every place in The Netherlands quite equally (selling and drinking) I think the sentiments regarding the inauguration have been different everywhere. My niece came all the way from France to be a part of this history and said people weren't quite enthousiastic regarding the inauguration. In our family we aren't obsessed by the royals but we do like them. And I was as well quite happy with the abdication, oath and inauguration. In Maastricht they didn't pay a lot attention to this event. I haven't seen a TV-screen anywhere.
Is it because the south part of The Netherlands is catholic and not interested in the royals (since they are protestant)? I find this very intriguing since yesterday. Have you seen an excited crowd in your home town? Apart from Amsterdam since the crowning was always there and the crowd got excited along each other even if they didn't give a thing about the royal family. Or are you catholic and very into the royal family? I would like to know.

I am saying in all honesty that I was emotional when princess Beatrix told us she was abdicating. I didn't know her differently than as our Queen. But now it's time for a new generation who handle things differently - just like every generation says: "I am not going to be like my parents." I am really excited and am looking forward to it!

*******************************

Koninginnedag wordt zo lang als ik me kan herinneren overal anders gevierd. Toen ik klein was gingen we vaak op vakantie dus maakte ik deze dag niet altijd mee. Toch kan ik me nog regelmatig de Koninginnedagen herinneren waarbij ik mijn fiets versierde en ik in een optocht meefietste en meedeed aan allerlei oud-Hollandse spelen zoals koekhappen en spijkerpoepen. Naderhand lieten we helium ballonnen op waarbij we vurig wensten dat ze he-le-maal in Engeland zouden aankomen.
Als je ouder word wil je er graag een extra feestje van maken, zo heb ik al menig maal Koninginnenach gevierd in Den Haag, Koninginnenacht meegemaakt in Utrecht en Amsterdam en ook Koninginnedag op verschillende plaatsen meegemaakt: Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Breda, Roosendaal en dit jaar Maastricht. Hoe het ook gevierd wordt, feitelijk draait Koninginnedag vaak maar om twee activiteiten: rotzooi verkopen en alcohol nuttigen.
Ik vind beide activiteiten prima en vind het ook leuk om me dan te verplaatsen van podium A naar podium B in de stad. En dit jaar was er natuurlijk ook de abdicatie van Koningin Beatrix (vanaf gisteren 10:30 uur prinses Beatrix genoemd) en inhuldiging van Koning Willem-Alexander. En daar zit wel een verschil met voorgaande jaren.

Hoewel Koninginnedag overal in ons land hetzelfde gevierd schijnt te worden, denk ik dat de inhuldiging van de nieuwe koning overal met andere sentimenten werd beleefd. Ik begreep van mijn nicht die speciaal voor deze gelegenheid vanuit Frankrijk naar Nederland kwam gereden dat er mondjesmaat in oranje kledij gelopen werd en vooral mondjesmaat gereageerd werd toen de akte was getekend. Nu komen wij uit een familie waarbij iedereen de royals ietwat in de gaten houdt - we zijn niet obsessed, maar vinden het koningshuis wel leuk. Ik vond de hele abdicatie, eed en inhuldiging ook echt wel interessant, ik heb gezien dat er geschiedenis werd geschreven. In Maastricht werd er niet veel aandacht aan besteed, ik heb nergens een tv-scherm gezien.
Zou dit nu komen omdat het zuidelijke deel van Nederland katholiek gezind en dus niet koningsgezind is (want protestants)? Die vraag intrigeert mij sinds gisteren. Heb jij een heel uitbundige menigte meegemaakt in jouw woonplaats? Los gezien van Amsterdam natuurlijk want daar kon je niet om de kroning heen en laten we eerlijk zijn, dan word je ook wel een beetje opgezweept door iedereen om je heen, ook als je geen fluit geeft om het koningshuis. Of kom je uit een katholiek milieu en ben je fan van het koningshuis? Ik zou het graag willen weten.

Ik geef eerlijk toe dat ik een traantje weg pinkte toen prinses Beatrix aan gaf dat ze ging aftreden. Ik kende haar niet anders als koningin. En nu is het tijd voor een nieuwe generatie die het weer anders aanpakt - want zoals elke generatie dat zegt: "Ik word niet zoals mijn ouders". Ik ben enorm benieuwd!

Picture

Labels: , ,