Pictures say more than a 1000 words

Sometimes a picture says more than a 1000 words. Or doesn't it? In this day with modern technology we tend to see, write, talk and even walk faster since our whole world is based on moving forward and being fast. So in this fast world we don't have time, or let me rephrase that, don't make time to move a little slower. For all those people who don't have or make a lot of time in their busy schedules there now is a Flow Monthly project. I started in February with the Flow 31 Details. They asked us to make a picture a day of a Detail in your home and post it on Istagram #flow31details . Which is manageable in every Household - 1 picture a day. And now I proudly present to you, my 31 details in my home:

Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. Of is dat niet zo? In deze tijd met moderne technologie hebben we de neiging om sneller te kijken, schrijven praten en zelfs lopen aangezien onze hele wereld is gebaseerd op vooruitgang en snel zijn. Dus in deze snelle wereld waar we geen tijd hebben, of laat me dat opnieuw zeggen, geen tijd maken om het rustiger aan te doen. Voor alle mensen die geen tijd hebben of geen tijd maken in hun drukke schema's is er nu een maandelijks Flow project. Ik startte in februari met Flow 31 Details. Ze vroegen ons om een foto per dag te maken van een detail bij jou thuis en deze te posten op Instagram #flow31details . Wat behoorlijk te behappen is - 1 foto per dag. En nu presenteer ik jullie graag mijn 31 huiselijke details:


 Labels: , , , , ,