High priority

Flow Magazine makes a calendar every year which I find wonderful and I really appreciate these calendars with daily inspiration or advice. I still use last year's calendar and recently it said: 'Ask yourself the question: Which three things are the most important in my life?'
It's something to really think about and since we don't do this very often, I found it important to do. There are a lot of moments in our life which we let go by unnoticed, so sometimes a little bit of reflection on your life can be nice. In this way you still have your personal goals in perspective, I think.

So, which three things in my life are most important?
  1. My relation to my loved ones - I find it very important to have a good relationship with my love, my beloved family and friends.
  2. Free time/spare time - I find it very important to have some time to develop myself and to be at peace. Especially being at peace is very important to me in these busy times.
  3. Do what makes you happy - I would like to do something that makes my heart sing (nice phrase huh, once read in a magazine). This can be either in your free time, or during your work time. Or both!

What do you find important in your life? Have you ever really thought about it? I found it actually quite hard to mention three things, after two things I found it hard to mention a third one. Since you can't really say "being healthy" which I find very important as well but health isn't something you can change so it didn't occur to me this was possible to say. What about you? Which three things do you find most important? I would like to know.

***********************************

Flow Magazine maakt ieder jaar een geweldige en door mij zeer geprezen kalender (kaartjes) die je iedere dag inspiratie of advies geven. De kalender van vorig jaar wordt ook nog gebruikt en recentelijk stond er: 'Stel jezelf eens de vraag: welke drie dingen vind ik het belangrijkst in mijn leven?'
Een puntje om eens goed over na te denken en aangezien we dat eigenlijk te weinig doen, nadenken over dat soort vragen, vond ik het juist des te belangrijker. We laten maar al te gauw momenten in ons leven voorbij vliegen, een beetje waakzaamheid en zelfreflectie is prettig. Bovendien blijf je dan goed je doelen in het leven in het vizier houden, vind ik.

Dus, welke drie dingen in mijn leven vind ik belangrijk?
  1. Mijn relatie tot mijn geliefden - ik vind het belangrijk dat ik een goede relatie heb met mijn lief, mijn geliefde familie en vrienden.
  2. Vrije tijd - ik vind het heel erg belangrijk dat ik vrije tijd heb zodat ik mijzelf kan ontplooien en tot rust kan komen. Vooral tot rust komen is erg belangrijk in deze drukke tijd.
  3. Doen waar je gelukkig van wordt - Ik wil graag iets doen waar mijn hart van gaat zingen (mooi gezegd hè, ooit in een tijdschrift gelezen). Dat mag in mijn vrije tijd zijn, maar dat mag ook in mijn werkende leven zijn. Of beide!

Wat vind jij belangrijk in jouw leven? Heb je er al eens goed over nagedacht? Ik vond drie dingen benoemen eigenlijk al best moeilijk, na de eerste twee benoemen kon ik geen derde meer bedenken. Gezond zijn is bijvoorbeeld iets wat ik belangrijk vind, maar iets waar je zelf geen invloed op hebt en dus kon ik het niet benoemen vond ik. En jij? Welke drie dingen vind jij het belangrijkst? Ik zou het graag willen weten.

Picture

Labels: , , , ,