Film Friday - Lola Rennt

Lola Rennt - A German movie this time about a girl who keeps on changing an event in order to help her boyfriend. Every little thing she changes can make a world of difference. Will she get there on time to let the story/future go further without anyone getting hurt?

Een Duitse film deze keer over een meisje die de mogelijkheid heeft om een gebeurtenis te blijven veranderen om haar vriendje te helpen. Elk kleine detail dat ze wijzigt kan een wereld van verschil maken. Zal ze op tijd zijn om het verhaal/de toekomst te laten gaan zonder iemand pijn te doen?


Labels: ,