Film Friday - Atonement

Atonement - This movie is about a little girl that thinks see has seen something and changes the course of life of her sister and her lover.

Deze film gaat over een meisje die denkt dat ze iets gezien heeft en hiermee de levensloop van haar zus en diens minnaar volledig verandert.


Labels: ,