29 Oktober - Ruisende blaadjes


The sound of the wind through the leaves of a tree is soothing and doens't that make you happy? You know that sound of the leaves on the trees in summer when a summerbreeze lifts a branch. Or the sound of the leaves when an autumn storm is making them make mini-tornados on the ground and they keep on turning, turning and turning.
Nature makes me calm and it Mother Nature doesn't even do it for me. You can experience it too, if only you open your eyes for it.

****************************

Het geluid van ruisende blaadjes kan kalmerend werken en maakt je dat nu niet gewoon vrolijk? Het ruisen van de bladeren aan de bomen in de zomer als een zomerbriesje langzaam de takken oplicht. Of het ruisen van de blaadjes tijdens een herfststorm waardoor de blaadjes in mini-tornado's veranderen en ze in rondjes blijven draaien.
De natuur maakt me soms zo lekker rustig en het doet niet eens iets speciaal voor mij. Jij kan het ook meemaken als je je ogen er maar voor opent.

Labels: , , , ,