Photo a day 3

Something you adore

I adore watching my bookshelf. I love it being covered with books of all kinds of subjects. We have too many of them for our little house (up the attic we have even more), but I simply can't let go of them.

Ik hou ervan om naar mijn boekenkast te kijken. Om te zien hoe alles volstaat met boeken over allerlei onderwerpen. We hebben er te veel voor ons kleine huisje (op zolder liggen nog veel meer boeken), maar ik kan ze echt niet wegdoen.

Labels: , ,