1 Januari - A new Year

Resolutions. Do you make new year's resolutions? All I can remember is falling asleep today. I was so extremely tired.... Maybe that's what my new year's resolutions are all about: sleeping and even more of that. :) To be honest, the thing I loved most about this day, are even several things, but I think the buzz of the new year will keep me shining and happy for more days after this. So let me tell you the most exciting thing of the day: I could light up the fireworks!!! We bought fireworks and I love running outside at 12 o'clock to light up the fireworks. I think we did a really great job, it looked magnificent as I might say. ************************************************** Voornemens. Maken jullie goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wat ik me kan herinneren is dat ik de hele dag in slaap ben gevallen op nieuwjaarsdag. Ik was zo enorm moe... Misschien moet ik daar mijn voornemens om laten draaien: meer slapen. :) Om heel eerlijk te zijn, waren er meerdere dingen die ik mooi vond aan deze dag, maar ik denk dat de buzz van het nieuwe jaar me nog wel een tijdje laat nagloeien en gelukkig maakt. Dus laat me het meest opwindende van deze dag vertellen: Ik mocht vuurwerk afsteken!!! We hadden vuurwerk gekocht en ik vind het geweldig om om 12 uur 's nachts naar buiten te kunnen rennen en het vuurwerk af te steken. Ik denk dat we het echt goed hebben gedaan, het zag er prachtig uit. This was the last one we lit, it was 'The Big Bang'. Dit was de laatste die we opstaken, het was 'De Grote Knal'.

Labels: , , , ,