20 December - Dietitian

Today was a special day: my last appointment with my dietitian. She couldn't really help me anymore because all the things we have tried aren't really helping (I still haven't reached my want to have weight). I have problems with my stomach and bowels for years now and it had come to a point I needed to go to a dietitian because of new diets they wanted to try with me to see if my problems would become less. Unfortunately that didn't really help, but I have learnt so many things throughout the years. I am happy I went to the dietitian, I now know what to be careful with, how to gain weight, not to get anxious because I have little weight (yes I'm underweight) because in the end it will get better again and just so many other things I have learnt. I have now accepted the fact I have problems with my stomach and bowels and though I still hate it, I feel calm and not stressed out as I was before. My dietitian told me she had seen me change from a girl who really didn't know what to do anymore, to a woman who accepted the fact she will always feel pain daily but accepted this destiny. That was nice to hear because I know it's true. I did accept the fact (though it can still make me angry at times) I have problems with my stomach and bowels, it's a part of me. I now know what to do and what can happen. I know how my body works now and I know how to treat it well and what will happen if I have treaten it badly (and that can still - on occasion - happen).
Still it was a day for celebration: I don't need to go to the dietitian again! I know what to do! I have accepted my life and body!

*************************************

Vandaag was een bijzondere dag: mijn laatste afspraak met de dietiste. Ze kon me niet meer helpen omdat alle dingen die we geprobeerd hebben, niet echt hielpen (ik heb nog steeds mijn streefgewicht niet behaald). Ik heb al jaren problemen met mijn maag en darmen en op een gegeven moment ben ik doorverwezen naar een dietiste om te zien of bepaalde dieten mijn klachten zouden verminderen. Helaas is dat niet gelukt, maar ik heb wel zo veel andere dingen geleerd de afgelopen jaren. Ik ben blij dat ik naar de dietiste ben gegaan, ik weet nu waarmee ik voorzichtig moet zijn, hoe aan te komen, om niet meer bang te zijn vanwege te weinig gewicht (ja, ik heb ondergewicht) want uiteindelijk wordt het weer beter en nog zo veel meer dingen die ik geleerd heb. Ik heb het feit dat ik problemen met mijn buik heb nu geaccepteerd en hoewel ik die problemen nog steeds kan haten, voel ik me nu kalmer dan voorheen. Mijn dietiste zei me dat ze me heeft zien veranderen van een meisje die echt ten einde raad was en niet goed wist wat ze nog moest doen naar een vrouw die de situatie geaccepteerd heeft en daarmee heeft leren leven. Dat was prettig om te horen want ik weet dat het waar is. Ik heb inderdaad het probleem met mijn buik geaccepteerd (en zoals ik al eerder zei: het kan me echt nog wel boos krijgen van tijd tot tijd, ik ben helemaal niet zo zen), het is een deel van mij. Ik weet wat ik moet doen en ik weet wat er kan gebeuren met me. Ik weet nu hoe mijn lichaam werkt en ik weet hoe ik er goed voor moet zorgen en wat er gebeurt als ik er slecht voor heb gezorgd. (En dat kan nog steeds - met vlagen - gebeuren)
Hoe dan ook was het dus een dag om te vieren: Ik hoef niet meer naar de dietiste! Ik weet wat ik moet doen! Ik heb mijn leven en lichaam geaccepteerd!

Labels: , , , ,