11 December - It's the most...

Yes, they say it's the most wonderful time of the year! And what do you think? Is it? I like the idea of Christmas. Being together, peace on earth. Since I have had the worst year in my entire life, I am looking forward to a new year. I just want 2011 to be over very soon.

On the other hand I am looking forward to being together during the holidays. I love my family and I feel we support each other more and more in this difficult time. It'll be the first Christmas without my father and it will be a very difficult time in many ways for all of us. Though I would like to emphasize on the warm time of being together and being happy. We survived Sinterklaas and I am sure we will survive Christmas as well. Christmas can make you so happy: because of the dark evenings you can sometimes feel a bit melancholic (I know I do..!!) but those Christmas lights can cheer you up any time!

So this day we have put the Christmas tree into our livingroom. Time for lights, balls and Christmas music!

****************************************

Ja, ze zeggen dat het de mooiste tijd van het jaar is (It's the most wonderful time of the year!) En wat vind jij? Is dat zo? Ik vind het idee van Kerst mooi. Het samenzijn, vrede op aarde. Aangezien ik het ergste jaar van mijn leven heb meegemaakt, kijk ik erg uit naar een nieuw jaar. Ik wil gewoon dat 2011 snel voorbij is.

Aan de andere kant kijk ik ook uit naar het samenzijn tijdens de feestdagen. Ik hou van mijn familie en ik merk dat we elkaar echt door dik en dun steunen in deze moeilijke tijd. Het zal de eerste Kerst zonder mijn papa worden en we zullen elkaars steun dus nog in vele opzichten nodig hebben. Ik wil ook graag de nadruk leggen op de gezelligheid en het vrolijk samenzijn. We hebben immers Sinterklaas overleefd, dus Kerst kunnen we ook aan. Kerstmis kan je zo blij maken: vanwege de donkere avonden kan je soms een beetje melancholiek worden (ik wel!) maar de kerstverlichting zorgt meteen voor een lach op je gezicht.

Dus vandaag hebben we de Kerstboom in huis gezet. Tijd voor lichtjes, ballen en Kerstmuziek!

Labels: , , , ,