5 Oktober - What's on honey?


I have had a relaxing night at home watching tv. Sometimes it's just so nice to do nothing but just watch some tv. Together my boyfriend and I watched 2 movies and I must say: thank you darling for being such a doll! Without complaining you have sat next to a couchpotato all night :)

*****************************************

Ik heb een lekker relaxte avond gehad met tv kijken. Soms is het gewoon fijn om een beetje tv te kijken. Samen hebben we 2 films gekeken en ik moet zeggen: bedankt lief dat je zo'n schat was! Zonder te klagen heb je een hele avond naast een bankhanger gezeten :)

PS Doesn't this picture looks like a nice place to just sit down, curl up in your chair and want to watch some more tv/movies? Vind je ook niet dat deze zitkamer er uit ziet om lekker neer te ploffen, je op te krullen in een van de stoelen en nog meer tv te kijken?

Labels: , , , ,