4 September


Being alone in the woods felt extremely relaxing. We went for a walk and it was completely silent. We only saw 4 people during the time we were walking there. Rain was in the air, we could smell it and we knew it would start pouring within some time. Maybe that's why it was so quiet. I felt like I was in a meditative state of mind thanks to the silence. I loved it.

***********************************

Alleen in het bos zijn voelde heel relaxt. We gingen een stukje wandelen en het was zo enorm stil. We hebben denk ik maar 4 mensen gezien toen we er liepen. Regen hing in de lucht, je kon het ruiken en we wisten dat het binnen enkele tellen kon gaan stortregenen. Misschien was het daarom zo stil. De stilte voelde meditatief. Ik vond het heerlijk.

Labels: , , ,